Løypesetjing
Løypesetjarane startar som regel eit par dagar før renndagen med å setja løypa. Kunsten er å utnytta dei forholda som til ei kvar tid er til stades, slik at ein får ei løype som er så god som mogleg. Det vil seia at løypa skal ha fart, rytme, tekniske utfordringar, ligge fint i terrenget, vera godt synleg for publikum, vere trygg i høve stein, skred, stup, skodde o.l.

Løypa skal vera ei utfordring for alle løparane, også dei beste. Løypesetjarane er opptekne av kva løparane meinar om løypa.

Målet er ettermælet
Løypesetjing 2008 NC fjelltelemark
HEIM 2005 2006 2007 2008 2009 NM 2010 2011 2012