Rennkontor og påmelding
KL 1100: RENNKONTOR I MÅLOMRÅDET VED AOREVEITANE.
Påmelding, startnummer og betaling

BETALING
Prisen er summen av A og B under. Denne er avhenging av renn og alder. Merk at det går ei grense på 26 år.

KONTONUMMER: 3705.17.16931 (om behov for etterbetaling.
Merk i tilfelle Sognefjordrennet 2015)

A: PRISAR FOR EINGONGSLISENS
Skiforbundet har innført endra prisar for eingongslisens. Dette er ei forsikring mot eigenskade som alle må ha, om dei ikkje har skaffa seg lisens sjølv. Dei som kan vise fram slik, skal ikkje betala eingsonslisens på Sognefjordrennet.
Eingongslisensen fylgjer alder, og kjem i tillegg til klubben sin startkontingent.

Prisen frå 13-25 år er kr 50
Prisen for dei som er 26 år og eldre er kr 120, men
pris for dei som stiller i trimklassar, med eller utan tid, er prisen kr 50.
Dette er opp til den einskilde å bestemma.

B: STARTKONTINGENT UTAN EINGONGSLISENS
Fjell Cross alle aldrar: kr 50
Fjellrennet alle aldrar: kr 150