Resultat 2014
Resultat Fjellcross
Resultat Fjellcross
Her er resultata frå Sognefjordrennet 2014. Det var 8 deltakarar på fjellcrossen og 23 deltakarar på fjellrennet.
Det var mykje god skikøyring, og Syril Telemark vil takka alle deltakarane for god innsats.

Tidtakarsjefen har vurdert på nytt bruken av tideler, og har funne ut at det likevel er mest fornuftig at tideler vert nytta
for å rangera løparane i fjellrennet. Me vonar at dette er greitt for dei det gjeld.

Om nokon har merknader eller spørsmål til resultatlista, gjer vel å ta kontakt med ein av dei ansvarlege for Sognefjordrennet.