Påmelde
Påmelding Fjell Cross - for unge ville menn og damer Påmelding Fjellrennet - Cross for eldre ville menn og damer
Oversikt over påmelde. Listene under er no STARTLISTER.

Det vil kanskje ta nokre minuttar etter påmelding før du finn namnet ditt.
Sei i frå om det ikkje fungerar. Send SMS til 41530978.
Leikanger Mannskor - Kongepokalkoret!

Kanskje det einaste manskoret som har songe nasjonalsongen ved utdeling av ein kongepokal?

NM Fjelltelemark på Leikanger 2010