Påmelding og påmelde på nett
RENNKONTOR I SKIHYTTA PÅ KLEPPA FRÅ 08:00 TIL 11:00 RENNDAGEN 11. MARS
-. Startnummer kan hentast frå 08:00 til 11:00
-. Etterpåmelding fram til klokka 11:00

BETALING
Dei som ikkje har betalt på førehand må betala med kontantar. Kvittering må visast fram for å få startnummer.
Prisen er summen av A og B under. Denne er avhenging av renn og alder. Merk at det går ei grense på 26 år.
Merk innbetalinga tydeleg med "Sognefjordrennet 2012" og NAMN og KLUBB og ADRESSE.
Skriv opp alle namna om betalinga gjeld fleire personar

KONTONUMMER:
3705.17.16931

A: PRISAR FOR EINGONGSLISENS
Skiforbundet har innført endra prisar for eingongslisens. Dette er ei forsikring mot eigenskade som alle må ha, om dei ikkje har skaffa seg lisens sjølv. Dei som kan vise fram slik, skal ikkje betala eingsonslisens på Sognefjordrennet.
Eingongslisensen fylgjer alder, og kjem i tillegg til klubben sin startkontingent.

Prisen frå 13-25 år er kr 50
Prisen for dei som er 26 år og eldre er kr 120, men
pris for dei som stiller i trimklassar, med eller utan tid, er prisen kr 50.
Dette er opp til den einskilde å bestemma.

B: STARTKONTINGENT UTAN EINGONGSLISENS
Fjell Cross alle aldrar: kr 100
Fjellrennet 12-15 år: kr 100
Fjellrennet, junior, 16-20 år: kr 150
Fjellrennet, senior og eldre: kr 200
RENNKONTOR Kleppa  kl 08-11 11. mars
PARKERING
PARKERING
TIL FJELLS - CA 1,30 TIL START FJELLCROSS OG 2,5 TIME TIL START FJELLRENN
Påmelding Fjell Cross - for unge ville menn og damer Påmelding Fjellrennet - Cross for eldre ville menn og damer Påmelde