Påmelde
Påmelding Fjell Cross - for unge ville menn og damer Påmelding Fjellrennet - Cross for eldre ville menn og damer
Her finn du oversikt over dei som er påmelde. Det vil ta nokre minuttar etter påmelding før du finn namnet ditt. Sei i frå om det ikkje fungerar. send SMS til 41530978 i tilfelle
Leikanger Mannskor - Kongepokalkoret!

Kanskje det einaste manskoret som har songe nasjonalsongen ved utdeling av ein kongepokal?

NM Fjelltelemark på Leikanger 2010